« Naturfotomagasinet.se

Vad är grönt sparande?

Om du sätter in pengar på banken så arbetar de pengarna hela tiden. De kan till exempel lånas ut av banken för att investera i olika projekt eller olika företag. Du har ingen kontroll över vilka företag och projekt som banken väljer att investera i och det kan betyda att de inte alltid tänker på det bästa för miljön. Naturskyddsföreningen förklarar grönt sparande på följande sätt:

”Finansiella produkter som investerar i,
och verkar för att främja, företag och organisationer
vars verksamheter syftar till långsiktig samhällsnytta
utifrån ett miljö-, natur- och klimatnyttoperspektiv”

Ett grönt sparande är således konton på banken, fonder eller obligationer som har en miljöprofil där du som sparar kan känna dig trygg med att dina pengar inte bidrar till verksamheter som skadar miljön. 

Är det säkert att investera grönt?

All form av investering innebär en risk och som med allt sparande så kan du själv välja vilken nivå du själv vill ligga på. För den som vill ha en låg risk kommer det att bli en något lägre avkastning och för de som väljer en högre riskprofil så blir vinsterna högre, men då med risken att tappa lika snabbt. Fair Investments kan hjälpa dig hitta rätt nivå, och kan också erbjuda maximal avkastning på dit investerade kapital och det oberoende av vilken risk du är villig att ta. Spara grönt för att hjälpa vår planet, det gör vi som jobbar som naturfotografer. Och ju fler som väljer miljövänligt desto snabbare kommer vi att få en hållbar framtid. 

10 Apr 2024